Jeżeli jesteś zainteresowany podjęciem pracy w naszej firmie, zachęcamy do wysyłania swojej aplikacji na nasz adres e-mail.

W mailu prosimy o uwzględnienie informacji:

  • ukończone kursy alpinistyczne
  • uprawnienia (wysokościowe, specjalistyczne, UDT)
  • doświadczenie alpinistyczne
  • mobilność (samochód, kategorie prawa jazdy)
  • posiadany sprzęt alpinistyczny