Usługi naszej firmy, są wyceniane indywidualnie. Dzięki indywidualnej wycenie każdego zlecenia, kosztorys będzie przygotowany rzetelnie, bez zbędnych kosztów dla klienta. Przed każdą wyceną nasza firma przeprowadza oględziny miejsca, którego dotyczą prace.

Do każdego kosztorysu nasza firma załącza harmonogram wykonywanych prac. Wyceny naszych usług są przygotowywane bezpłatnie. Wszystkie zapytania prosimy kierować na nasz adres mailowy lub telefonicznie.