Zabezpieczenie antykorozyjne tankowca Torm Horizon (Gdynia)

Klient

Zakres prac

……